Služby

Kompletná likvidácia skôd po požiari.

S čím vám vieme pomôcť?

Prvotné opatrenia

Dekontaminácia

Sanácia. Odstránenie usadenín po požiari – steny, stropy, podlahy, inventár. Odstránenie zápachu po požiari

Rekonštrukcia

Komunikácia s poisťovňou

Pomoc pri likvidite poistnej udalosti. Komunikácia s poisťovňou, vyplnenie tlačív, zistenie nárokov na poistné atď. 

Čo znamená dekontaminácia?

Dekontaminácia je proces odstraňovania alebo neutralizovania nebezpečných látok alebo baktérií z povrchov alebo materiálov. Môže byť použitá v rôznych oblastiach, ako je aj napríklad dekontaminácia po škodovej udalosti – po požiari.

Existuje niekoľko rôznych spôsobov dekontaminácie, vrátane chemických procesov. Chemické procesy môžu zahŕňať použitie rôznych chemických látok na neutralizáciu alebo odstránenie nebezpečných látok.

Je dôležité, aby boli pri dekontaminácii použité správne metódy, pretože nesprávne použitie môže viesť k ešte väčším problémom alebo k škodám na zdraví obyvateľov nehnuteľnosti alebo životnom prostredí. Je tiež dôležité, aby sa dekontaminácia vykonávala v bezpečnom prostredí a aby sa pracovníci, ktorí s ňou pracujú, chránili správnym ochranným oblečením a vybavením.

Potrebujete rýchlu pomoc?

Neváhajte nás kontaktovať. Sme vám k dispozícií 24. hodín denne a 7. krát v týždni.